Skip to content

Utsiktsskyltar till Skuleberget, Varvsberget och Ögeltjärnsberget

Panoramaskyltar på utsiktsplatser på Skuleberget (3 st), Varvsberget (2 st) samt Ögeltjärnsberget.

Skyltarna har speciell utformning. Ett foto av panoramautsikten har kopplats till en kartbild så att siktlinjer blir korrekta. Viktiga landmärken har markerats.

Jag hade en idé till hur utsiktsskyltar skulle se ut. Länsstyrelsen och Örnsköldsviks kommun nappade och jag fick producera skyltarna.