Skip to content

Fotomontage för vindkraftsparker

Jag gjorde en rad fotomontage för vindkraftsparker med konsultföretaget WSP som uppdragsgivare.

WSP brukar behöva bildmaterial till miljökonsekvensbeskrivningar och jag har producerat fotomontage som från utvalda platser visade hur de kommande vindkraftsparkerna skulle se ut. Jag använde en egen teknik för att placera in vindkraftverken exakt på rätt plats i bilderna.

Ett projektet varGabrielsberget i Nordmaling mot gränsen till Örnsköldsvik men jag har även jobbat med bl.a. Markbygden utanför Piteå.