Skip to content

Om Fotoverkstan

Panoramaboll

Privatperson eller företag – det spelar ingen roll. Jag ger dig något extra.

Det blir ofta något klurigt; något där det behövs den där extra kompetensen. Panoramabilder är sedan länge en specialitet. Jag har även arbetat med många sorters fotomontage liksom med skyltar för naturområden. En fin studio finns till hands, centralt belägen i Örnsköldsvik.

Fotomontage för vindkraftsparker

Gabrielsberget sett från Ava, fotomontage

Jag gjorde en rad fotomontage för vindkraftsparker med konsultföretaget WSP som uppdragsgivare.

WSP brukar behöva bildmaterial till miljökonsekvensbeskrivningar och jag har producerat fotomontage som från utvalda platser visade hur de kommande vindkraftsparkerna skulle se ut. Jag använde en egen teknik för att placera in vindkraftverken exakt på rätt plats i bilderna.

Ett projektet varGabrielsberget i Nordmaling mot gränsen till Örnsköldsvik men jag har även jobbat med bl.a. Markbygden utanför Piteå.

Panoramaskyltar för utsiktsplatser

Skylten

Jag har gjort panoramaskyltar för utsiktsplatser på Skuleberget (3 st), Varvsberget (2 st) samt Ögeltjärnsberget.

Jag hade en helt egen idé till hur utsiktsskyltar skulle se ut som jag presenterade för Länsstyrelsen och Örnsköldsviks kommun. De nappade och jag fick producera skyltarna. Den första gjorde jag 2005 och den senaste (Ögeltjärnsberget) 2018.

Skyltarna har speciell utformning. Ett foto av panoramautsikten har kopplats till en kartbild så att siktlinjer blir korrekta. Viktiga landmärken har markerats.

Posted in:Allmänt